تبلیغات
وکالت - نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۸۴ كانون وكلای دادگستری استان قزوین

نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۸۴ كانون وكلای دادگستری استان قزوین

دوشنبه 26 اسفند 1387  12:51 ب.ظ

سئوالات حقوق مدنی
الف – به مسئله ذیل پاسخ مستدل دهید : ( چهار نمره )
شخصی ملك خویش را به مدت پنج سال در برابر مبلغ معین به دیگری اجاره می دهد و شرط می شود موجر به مدت سه سال حق فسخ داشته باشد ، پس از دو سال از زمان سپری شدن اجاره ، مالك عین مستاجر را به دیگری می فروشد پاسخ دهید :
۱- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487آیا اجاره در هر حال به قوت خود باقی می ماند ؟
۲- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487آیا موجر مكلف به فسخ قرارداد اجاره می گردد ؟
۳- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487مشتری چه حق یا حقوقی دارد ؟
۴- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487پس از بیع ، اجاره بها به چه شخصی تعلق می گیرد ؟
ب- به تمام سئوالات ذیل پاسخ مشروح دهید : ( هر یك دو نمره )
یك – بیع كالی به كالی را با ذكر مثال تعریف كنید ، آیا بیع مزبور صحیح است ؟
دو – منفعت در اجاره اشیاء چگونه معلوم و معین می گردد ؟
سه – در چه عقودی تسلم مورد معامله شرط صحت است ؟ در بیع سلف و سلم چطور ؟
چهار – ماده ۷۶۵ قانون مدنی كه می گوید : «صلح دعوی مبتنی بر معامله باطله باطل است ولی صاح ناشی از بطلان معامله صحیح است »با ذكر مثال تفسیر كنید.
پنج – اگر معامله ای منفسخ گردد آیا شرط ضمن آن قابل استناد است ؟
شش – حداقل دو مورد از موارد كاربرد اصل تاخر حادث در قانون مدنی ، ( یا حقوق مدنی ) را بیان كنید .
هفت – اگر قبل از اطلاع از مرگ موكل ، وكیل بعد از فوت او ، تصرفات اعتباری در اموال موكل خود در حدود وكالت ، انجام دهد آیا تصرفات مزبور نافذ است ؟
هشت – موارد زوال ولایت قهری را بیان كنید . آیا ولی قهری از طریق دادگاه قابل عزل می باشد ؟

آزمون حقوق ثبت و امور حسبی
به مسائل و سوالات زیر بصورت مستدل پاسخ دهید : ..
قسمت الف-مسائل
مسئله اول :در زمین دارای چند طبقه آپارتمان كه در مالكیت مشاعی چند نفر قرارداد برای تحصیل سند مالكیت تفكیكی ( با فرض قابلیت افراز و تفكیك آن ) چنانچه یك یا بعضی شركاء همكاری و موافقت نداشته و یا در دسترس نباشند ، سایر مالكین مشاع از نظر قانونی چه باید بكنند ، مراحل آنرا از ابتدا تا زمان تحصیل سند و مشخص شدن سهم افرازی هر مالك بطور مشخص توضیح دهید . ( ۲ نمره )
مسئله دوم : شخصی در سند شرطی وجه بدهكاری خود را به صندوق ثبت تودیع نموده و قبض آن را به دفتر خانه ارائه كرده و سر دفتر سند شرطی را فسخ نمود اما بعدا در اثر تسامح سر دفتر و عدم اعلام فسخ به وثیقه گیرنده نامبرده مبادرت به صدور اجرائیه ، و ملك مذكور به مزایده فروخته شده و سند انتقال به برنده مزایده داده شده توضیح دهید كه چگونه با پرداخت بدهی ، ملك مذكور مورد مزایده و انتقال سند به شخص ثالث گردیده است در وضعیت حاضر و ظهور اسناد معارض به چه صورت قابل حل می باشد . (۲ نمره )
قسمت دوم – سئوالات
۱- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487اگر سند انتقال رسمی مال غیر منقولی كه سابقه ثبت در دفتر املاك را دارد در دفتر خانه ای بدون استعلام وضعیت ثبتی آن تنظیم شود و بعد از انتقال معلوم گردد ، ملك در رهن بانك بوده است ، راجع به معامله انجام شده از جهات زیر توضیح داده شود :
الف-معامله باطل است یا غیر نافذ ( توجیه شود )
ب- در فرض غیر نافذ بودن سند تنظیمی ، اعتبار سند رسمی را دارد یا عادی است ؟
۲- سه مورد از مواردی كه با حكم دادگاه ممكن است سند مالكیت ابطال شود را مختصرا توضیح دهید ؟
۳- در بعضی اسناد مالكیت مشاهده می شود كه حدود ملك مذكور به علائم طبیعی
( از قبیل كوه یا تپه و غیره )
محدود گردیده كه حدود اربعه با مساحت زمین نیز هماهنگی ندارد و نتیجتا موجب اشكالاتی در اعتبار و بهره برداری از آن گردیده است كه اقدامات قانونی دیگر را طلب می نماید . اجمالا توضیح دهید كه مشكل كار چه بوده و از چه طریق و چه مرجع و به چه صورت باید انجام پذیرد. ( منظور از سوال توجیه عملكرد قانونی برای معتبر گردیدن سند رسمی مالكیت است .)
۴- نحوه اقامه دعوی برای وصول بدهیهای مالی متوفی در حالتهای زیر به تفكیك توضیح داده شود :
الف– فقدان ورثه
ب- مجهول بودن ورثه
ج- رد تركه توسط كل ورثه
د- رد تركه توسط بعض ورثه
۵- اگر پدری كه ولایت فرزند صغیر پنج ساله خود را منحصرا به عهده دارد محجور شود و بعد از دو سال از او رفع حجر گردد. توضیح دهید در زمان حجر پدر و پس از رفع حجر او ، اداره امور صغیر به عهده چه كسی خواهد بود .
۶- جهت تصدیق انحصار وراثت چه مداركی باید تهیه شود و كدام دادگاه صالح است و چنانچه تصدیقی در موضوع وراثت صادر شود قابل تجدید نظر در مرجع تجدید نظر هست یا خیر ؟
۷- تركیب هیات نظارت و شورای عالی ثبت را بنویسید و صلاحیت شورای عالی ثبت را توضیح دهید ؟
۸- سه اصطلاح ثبتی تفكیك ، افراز و تقسیم را توضیح دهید ؟

آزمون حقوق جزای اختصاصی
ضمن آرزوی توفیق برای شما آزمون شامل دو قسمت الف و ب است.
قسمت الف- سئوالهای انشائی : به هشت سوال زیر به اختصار و با خط خواا و مستدل و مستند به قانون پاسخ دهید . شمارك هر سوال (۲) است.
سوال ۱- اگر '' احمد '' به قصد قتل و با تبانی قبلی '' بهروز '' را به روی '' جواد '' پرتاب كند و در نتیجه '' جواد '' كشته شود ، چه اتهامی متوجه '' احمد '' و '' بهروز '' است ؟
سوال ۲- قتل ناشی از تخلف در امر رانندگی ، ماهیتا چه نوع قتلی است؟
سوال ۳- آیا اقام زرگری كه به قصد ساختن بند گردنبند مقداری طلا از مسكوكات ایرانی یا خارجی بر می دارد جرم است یا خیر؟
سوال ۴- در معاملات مربوط به مال غیر منقول ، چه معامله مجرمانه ای '' معامله معارض '' است؟
سوال ۵- آیا اقدام كارمندی كه به علت اهمال موجبات تضییع یك مال دولتی سپرده شده و به وی را فراهم می كند ، مشمول عنوان مجرمانه ای است یا خیر؟ .
سوال ۶ – در طلاق بائن ، زن یا مرد از احصان خار می شود یا خیر ؟
سوال ۷- اگر كسی با حضور و معرفی خو به جای دیگری ، دفاتر اسند رسمی را به عنوان فروشنده امضاء و مبادرت به دریافت ثمن معامله كند ، چه جرائمی را مرتكب شده است؟
سوال ۸- ربودن مال دیگری و با استفاده از سلاح تقلبی و تهدید مالباخته ، اگر سرقت مستوجب حد نباشد مشمول چه عنوان مجرمانه ای است ؟
قسمت ب –مسئله : آنرا به دقت بخوانید و به سوال آن مستند به قانون و به اختصار پاسخ دهید :موسسه پژوهشی الف ، كه دولتی است ، در راستای تحقق اهداف و برنامه های علمی و تحقیقاتی خود بعد از طی تشریفات قانونی در تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۲ با انعقاد قرارداد با شركت سهامی خاص ب چندین عدد رایانه
خریداری می كند : ۴/۳ ثمن معامله پرداخت و رایانه ها تحویل مسئولین موسسه الف می شود در قرارداد تصریح می شود كه شركت ب موظف است در زمانی كه رئیس موسسه الف اعلام می كند كارشناسان لازم را برای نصب و راه اندازی و افتتح سالن رایانه اعزام و سپس مابقی ثمن را تحویل گیرد . در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۸۳ با اعلام رئیس موسسه پژوهشی الف ، كارشناسان شركت ب به محل اعزام می شوند . اما هنگام نصب و راه اندازی رایانه های serverمشخص می شود كه قطعات processor board و mother board مربوط به پنج عدد از رایانه های server در محل خود نیست و رایانه های مزبور ناقص است . وكیل موسسه الف علیه مدیران شركت ب اقامه دعوی می كند ولی با انجام تحقیقات و به اتكای مدارك و اسناد ، مشخص می شود كه رایانه های server به طور كامل تحویل شده است و processor board و mother board پنج عدد از رایانه های مزبور توسط یكی از كارمندان شاغل در موسسه بنام جواد به سوء نیت برداشته شده و وی آنها را به داریوش كه می دانسته قطعات مزبور متعلق به موسسه پژوهشی الف است می دهد تا آنها را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش قطعات را به نسبت مساوی بین خود تقسیم كنند . داریوش نیز آنها را به یك فروشنده رایانه به نام كریم می فروشد ....
اكنون با عنایت به مفروضات فوق و مستند به قانون و به تفكیك استدلال كنید چه اتهام یا اتهاماتی متوجه آقایان جواد -‍‍ داریوش و كریم می كنید و به چه دلیل ؟

آزمون آئین دادرسی كیفری
به سئوالات زیر به صورت مستند و مستدل پاسخ دهید :
۱-با توجه به مقررات حاكم آیا تقاضای استرداد كیفر خواست از سوی دادستان در دادگاه قابلیت استماع دارد یا خیر ؟
۲- آیا دادسرا مجاز است قرار تعلیق تعقیب متهم را صادر كند ؟ از منظر ضوابط موجود و قابل اعمال بررسی كنید؟
۳- تفاوت بین شعب تشخیص و دیوان عالی كشور چیست ؟
۴- مرجع رسیدگی به جرائم معاونین جرام مشمول حد زنا و لواط كدام است ؟
۵- اجرای احكام دادگاه اطفال كدام است ؟
۶- ترتیب اجرای احكام ضرر و زیان ناشی از جرم چگونه و با كدام مرجع است؟
۷- دستور ضبط وثیقه یا وجه الكفاله یا وجه التزام با كدام مرجع است دادستان یا رئیس حوزه قضایی؟ از دیدگاه قانونی توضیح دهید ؟
۸- وظیفه دادسرا در پرونده های قتل غیر عمدی كه متهم آن متواری و غیر قابل شناسایی است چیست ؟
۹- آیا تحقق اختلاف بین دادگاه عمومی جزائی و دادگاه كیفری استان قابل تصور است ؟ مرجع حل چنین اختلافی كجاست ؟
۱۰-ماهیت رد مال در جرائمی مانند كلاهبرداری و سرقت چیست ؟ اجرای مفاد چنین احكامی با كدام مرجع است سئوالات درس حقوق تجارت اختبا كانون وكلای دادگستری استانهای قزوین و زنجان

سوالات حقوق تجارت
به كلیه سئوالات زیر پاسخ دهید :
«پاسخ هر سئوال از سه سطر تجاوز نكند »
۱- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487آیا سهامك شركتهای تجاری را می توان در قبال بدهی شركت توقیف كرد ؟ نفیا یا اثباتا دلیل جواب را ارائه كنید .
۲- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487آیا شركت می تواند سهام شركای خود را به عنوان حقوقی خریداری كند؟ نفیا یا اثباتا جواب را ذكر كنید .
۳- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487در چه شركتهایی آورده غیر نقدی می بایستی توسط كارشناس رسمی دادگستری تقویم گردد و چرا ؟
۴- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487تفاوتهای شركت تجاری را با شركت مدنی بیان كنید .
۵- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487تفاوت مجمع عمومی فوق العاده با مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده چیست ؟
۶- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487ذكر عبارت بازگشت بدون مخارج در برات چه نتیجه ای دارد ، ضمنا آیا برات در حكم اسناد لازم الاجرا می باشد یا خیر ؟
۷- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487اینكه گفته می شود حكم ورشكستگی حكمی تاسیسی است به چه معنا است و چه آثاری دارد ؟
۸- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487دعوای استرداد به چه معنا است و در چه مواقع باید اقامه شود و خوانده این دعوا چه كسی است ؟
مسئله :
شخص الف بر علیه شركت سهامی عام ج اقامه دعوی می كند ، با توجه به محتویات پرونده ، دادگاه سوگند را متوجه مدیر شركت كرده و مدیر هم سوگند می خورد ، اگر شخص الف به استناد تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی كه بیان می دارد «سوگند ... قابل توكیل نمی باشد ...» اظهار نماید سوگند مدیر شركت اعتبار ندارد چون مدیر در حكم وكیل شركت است .شما به عنوان وكیل مدافع شركت چه دفاعی خواهید داشت ؟
؟ اجرای احكام كیفری یا مدنی ؟


آزمون حقوق جزای عمومی
به مسئله و ۸ سوال زیر بصورت مستدل پاسخ دهید :
قسمت الف-مسئله
فرمانده كلانتری به یكی از ماموران كلانتری دستور می دهد تا نسبت به دستگیری سیروس به اتهام سرقت اقدام نماید و تاكید می كند در صورت انجام ندادن این دستور مامور را بازداشت می نماید . به هنگام بازداشت ، سیروس چون متوجه غیر قانونی بودن اقدام مامور كلانتری می شود با مامور كلانتری دگیر شده و یكی از اطفال محل بنام حبیب به یاری مامور شتافته و با مجروح كردن سیروس در صدد كمك به دستگیری وی بر آمده است كه سیروس ضرباتی به حبیب وارد نموده و نهایتا سیروس دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شده است . از سوی دیگر سیروس علیه فرمانده و مامور كلانتری بعنون بازداشت غیر قانونی و دستور به انجام آن اعلان شكایت كرده است .
با توجه به مراتب فوق پاسخ دهید :
۱- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487مامور كلانتری در دفاع از اتهام بازداشت غیر قانونی سیروس به امر آمر قانونی و اكراه استناد كرده آیا این دفاع قابل پذیرش است یا خیر به چه دلیل ؟ نتایج پذیرش یا نپذیرفتن دفاع مذكور را بنویسید ؟
۲- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487سیروس به اتهام تمرد در برابر مامور دولت و ایراد ضرب نسبت به حبیب مورد تعقیب قرار گرفته است شما بعنوان وكیل سیروس چگونه و با چه استدلالی از وی دفاع می نمائید ؟
قسمت ب- سئوالات تشریحی
۱- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487بر اساس ماده ۹ قانون مجازات اسلامی : « مجرم باید مالی را كه در اثر ارتكاب جرم تحصیل كرده ست اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آنرا به صاحبش رد كند و از عهده خسارات وارده نیز بر آید.»منظور از عهده خسارات وارده بر آید ، چیست ؟ و برای وصول این خسارات چه اقداماتی باید از سوی متضرر از جرم یا وكیل وی صورت گیرد ؟
۲- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487اگر مجازات جرمی بموجب قانون لاحق تخفیف یابد شما بعنوان وكیل محكوم علیه چه اقدامی انجام می دهید و تقاضای خود را به كدام دادگاه ( بدوی – تجدید نظر یا دیوانعالی كشور ) تقدیم می نمائید ؟
۳- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487آیا محروم كردن ( نه محروم شدن ) افراد از حقوق اجتماعی در جرائم مشول قصاص بعنوان مجازات تتمیمی یا تكمیلی جایز است یا خیر به چه دلیل ؟
۴- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487فردی در اثر حركات و الفاظ تحریك آمیز دیگری را به فحاشی و درگیر شدن با خود وادار نموده است ، در مقابل دفاع چه اقدامی بنفع شخص تحریك شده می توان انجام داد ؟
۵- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487فرد غیر رشیدی نسبت به تخریب مال منقول خود ( جرم قابل گذشت ) اعلان رضایت نموده است .آیا این رضایت برای تخفیف مجازات یا صدور قرار موقوفی تعقیب قابل پذیرش است ؟ به چه دلیل ؟
۶- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487در نظام كیفری ایران آیا شروع به جرم ، جرم محسوب می شود یا خیر ؟
۷-در ماده ۵۱ قانون مجازات اسلامی آمده است :«جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئولیت كیفری است .»منظور از قید ( هر درجه ) برای جنون چیست ؟
۸- پزشكی برای انجام عملیات جراحی از مریض فقط رضایت گرفته است ، پس از عمل جراحی دو پای وی فلج شده است ، شما بعنوان وكیل مریض معلول شده در اثر عمل جراحی چه اقدام قانونی بنفع وی را قابل اعمال می دانید ؟

آزمون آئین دادرسی مدنی
به پنج سوال زیر به صورت مستدل پاسخ دهید :
سوال اول :
الف- آیین دادرسی مدنی را تعریف نموده و سپس توجیه نمائید.
ب- قواعد آیین دادرسی مدنی در ارتباط با چه كسانی است .
ج- خصوصیات آیین دادرسی مدنی چیست در مورد هر یك مختصرا توضیح دهید .
سوال دوم :
الف- صلاحیت دادگاه را تعریف نموده سپس اقسام صلاحیت دادگاه را كه عبارتست از :
۱- صلاحیت ذاتی ۲- صلاحیت نسبی
هر كدام را جداگانه تعریف و جهات افتراق آنها را بطور خلاصه بیان نمائید .
ب- با توجه به تعریف صلاحیت و اقسام آن ذتوضیح دهید صلاحیت محلی در زمره كدام از صلاحیت ها است در سیستم قضائی كشور ما فعلا صلاحیت نسبی چه جایگاهی دارد .
سوال سوم :
در مورد اقامه دعوی اعتراض ثالث به حكم توضیح دهید :
۱- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487این دعوی ناظر به كیست .
۲- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487نحوه اقامه این دعوی به طرفیت چه كسانی و با چه خواسته ای طرح می گرد و زمان اقامه آن چه موقعی است .
۳- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487جهات افتراق دعوی اعتراض ثالث به حكم و ورود ثالث را ذكر نمائید .
سوال چهارم :
۱- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487خسارت دادرسی مقید در ستون خواسته شامل چه مواردی است .
۲- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487مستثنیات دین تا چه زمانی جاری است .
۳- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487اگر مورد لحوق حكم بر استرداد عین باشد نحوه اعمال مقررات مستثنیات دین چگونه است .
سوال پنجم :
۱- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487كدام دعاوی قابل ارجاع به داوری نمی باشند نام ببرید .
۲- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487در صورتیكه دعوا در مرحله فرجامی باشد طرفین با توافق تقاضای داوری می نمایند دیوان عالی كشور داوری را متقضی بداند چگونه عمل می نماید .
۳- 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487تصحیح رای تا چه موقعی قانونا قابل درخواست می باشد و در چه موقعیتی از اعتبار می افتد .
قسمت دوم- مسئله
شخص الف به دفتر وكالت شما مراجعه می نماید اظهار می دارد پدرم در زمان حیات خود یك باب مغازه ملكی خود را كه دارای شرایط تجاری بوده برای شغل خواروبار فروشی با شرایط سلب حق انتقال به غیر و تغییر شغل مگر با اجازه مالك با سند رسمی به شخص ب به اجاره واگذار می نماید پس از فوت مورث مستاجر بدون اذن موجرین مغازه را به غیر انتقال داد و تغییر شغل هم به شغل غیر مشابه صورت گرفته ضمنا علاوه بر نامبرده وراث متوفی دو فرزند صغیر و یكنفر محجور كه حجر آن متصل به زمان صغر است كه فاقد ولی قهری است می باشند تقاضای تخلیه ا می نماید توضیح دهید .
اولا : چگونه ارشاد می نمائید و برای تنظیم دادخواست و اقمه دعوا چه مداركی نیاز دارید .
ثانیا : قبل از تنظیم دادخواست تخلیه چه اقداماتی برای معد شدن تنظیم دادخواست ضرورت دارد.
ثالثا : خواسته شما در طرح این دعوی تخلیه به چه عنوانی است و چرا مختصر ا توضیح نحوه نگارش را در چند سطر بنویسید و این دعوی مالی است یا غیر مالی .
رابعا : در صورتیكه نظر قضایی و استنباطی شما اگر بر تحصیل حكم به نفع موكلین

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

comprare viagra a milano
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:20 ب.ظ

If you would like to get a great deal from this post then you have to apply these strategies to your won web site.
Darwin
جمعه 17 آذر 1396 08:48 ق.ظ
These are actually impressive ideas in on the topic of blogging.
You have touched some fastidious points here.
Any way keep up wrinting.
How do you treat a sore Achilles tendon?
پنجشنبه 16 شهریور 1396 07:26 ق.ظ
Appreciate the recommendation. Let me try it out.
janelvanbogelen.wordpress.com
چهارشنبه 3 خرداد 1396 12:10 ب.ظ
My brother recommended I might like this blog. He was entirely right.
This post truly made my day. You cann't imagine simply how much time I
had spent for this info! Thanks!
Rick
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:47 ق.ظ
Hello, I check your blog like every week. Your humoristic style is
awesome, keep it up!
manicure
سه شنبه 15 فروردین 1396 03:57 ق.ظ
Do you have any video of that? I'd care to find out some additional information.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر