تبلیغات
وکالت - آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 851 و 845 و 850 و 853

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 851 و 845 و 850 و 853

چهارشنبه 28 اسفند 1387  12:33 ب.ظ

رأی شماره 851 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی نسبت به شكایت از اقدامات واحدهای دولتی 5487نسبت به تملك اراضی افراد

رأی هیأت عمومی

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 اولاً، با توجه به مفاد آراء فوق‎الذکر وجود تناقض بین قسمتی از دادنامه‎های شماره 1567 مورخ23/6/1387 و شماره1749 مورخ22/7/1387 شعبه اول با دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/1387 صادره از شعبه سوم در باب صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت شاکیان از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی طرف شکایت محرز است. ثانیاً، نظر به اینکه شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در خصوص تملک اراضی آنان براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب17/11/1358 در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان‌عدالت اداری قرار دارد و امضاء سند انتقال توسط دادستان یا نماینده او، همچنین حضور نماینده دادستان در تصرف و اجرای طرح در موارد مصرح در مادتین 8 و 9 قانون فوق‎الذکر از نوع امور اجرائی امر تملک محسوب می‎شود و فی‎نفسه واجد ماهیت قضائی نیست تا رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان نباشد. بنابراین دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/1387 شعبه سوم دیوان از جهت اینکه رسیدگی به شکایت شاکیان را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

تاریخ: 11/12/1387 5487 5487
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

رأی شماره845 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینكه شكایت گروه پزشكی بروزیه وابسته به بنیاد مستضعفان قابل استماع در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد 5487تاریخ: 11/12/1387 5487

رأی هیأت عمومی

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 اولاً، با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تناقض بین دادنامه‎های شماره 910 مورخ 31/1/1387 و دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر قرارگرفته محرز است. ثانیاً، مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از واحدهای دولتی و مامورین آنها در قلمرو ماده اخیرالذکر در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه بنیاد مستضعفان به شرح قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 در زمره موسسات عمومی غیردولتی قرار گرفته و به حکم قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1374 رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات بنیاد مزبور و شرکتهای وابسته به بنیاد فوق‎الذکر از جمله شرکت سهامی خاص گروه پزشکی برزویه در صلاحیت دیوان قرار گرفته است، بنابراین اعتراض شرکت مزبور که در عداد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد نسبت به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست و دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 شعبه هجدهم که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. 5487

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

 5487

رأی شماره850 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (ج) ماده3 آیین‎نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور با هزینه شخصی 5487

تاریخ: 11/12/1387 5487 5487 5487

رأی هیأت عمومی

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487به صراحت ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت با سپردن تعهد می‎توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خارج از کشور اعزام شوند. نظر به تعریف افراد مشمول انجام خدمت وظیفه عمومی به شرح ماده 2 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و اینکه افراد دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم از خدمت در زمره مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی قرار ندارند. بنابراین بند (ج) ماده 3 آیین‎نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که منحصراً دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم را از جمله شرایط عمومی داوطلبان ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور قلمداد کرده و دایره شمول قانون را در مورد مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی محدود و مضییق ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور 5487 5487

رأی شماره853 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سابقه و برقراری مستمری بازماندگان 5487

تاریخ: 11/12/1387 5487 5487

رأی هیأت عمومی

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع مادتین 2 و 3 قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود حسب ماده 148 قانون مذکور در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و آراء قطعی مراجع مزبور لازم‎الاجراء است، بنابراین دادنامه شماره 465 مورخ 27/3/1387 شعبه پانزدهم دیوان که مفید لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از رأی مرجع حل‌اختلاف کار در موارد فوق‎الذکر و برقراری مستمری بیمه شده متوفی با رعایت مقررات مربوط است صحیح و موافق اصول و موازی قانونی می‎باشد. این رأی به استناد تبصره 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است 5487

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

buy levitra 10mg
جمعه 20 مهر 1397 10:30 ق.ظ

Fantastic forum posts. Many thanks.
buy 10 mg levitra levitra levitra generic levitra prices vardenafil buy 10 mg levitra levitra 20mg levitra generic buy generic levitra generic levitra
Cialis generic
سه شنبه 10 مهر 1397 08:01 ب.ظ

Seriously lots of wonderful advice!
online cialis deutschland cialis online generic cialis in vietnam cialis dose 30mg cialis italia gratis 40 mg cialis what if i take cialis 20 mg effectiveness cialis 20 mg legalidad de comprar cialis cialis wir preise
Cialis prices
یکشنبه 8 مهر 1397 01:37 ب.ظ

You revealed it really well!
cialis great britain ou acheter du cialis pas cher cialis dosage canada discount drugs cialis enter site very cheap cialis cialis billig cialis tablets australia 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis tablets australia cialis purchasing
canadian online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 01:53 ق.ظ

Wow all kinds of useful information!
northwest pharmacies online canadian pharmaceuticals online canadian pharcharmy online canada drugs online pharmacy canada cialis from canada canadian medications canada medication list canadian pharmacies buy viagra online usa
http://viagravonline.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:05 ب.ظ

This is nicely expressed. !
purchasing cialis on the internet free cialis cialis kamagra levitra tarif cialis france cialis price in bangalore side effects for cialis cheap cialis safe dosage for cialis viagra or cialis cialis 5 mg buy
http://viagravipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:50 ب.ظ

Regards! Numerous forum posts!

wow cialis tadalafil 100mg cialis para que sirve deutschland cialis online cipla cialis online cialis 20 mg best price cialis venta a domicilio cialis qualitat cialis bula buy cialis cialis generico lilly
viagraky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:36 ق.ظ

Reliable write ups. Kudos.
best place to buy generic viagra viagra buy viagra online pharmacy viagra where can i buy viagra online viagra buy viagra pharmacy how to get viagra uk pharmacy viagra online where can i buy viagra over the counter buy cheapest viagra online buy viagra overnight shipping
http://cialisvu.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:04 ق.ظ

Wow a lot of terrific facts!
precios de cialis generico where to buy cialis in ontario cialis 20mg preis cf acheter du cialis a geneve cialis herbs click here to buy cialis cialis et insomni overnight cialis tadalafil cialis preise schweiz the best choice cialis woman
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:00 ب.ظ

Thanks. Terrific information!
canadian cialis tadalafil 20mg when will generic cialis be available we like it cialis soft gel cialis taglich cialis canada rezeptfrei cialis apotheke il cialis quanto costa preis cialis 20mg schweiz when will generic cialis be available
generic sildenafil
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:00 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
can you buy viagra without a prescription online pharmacy uk buy viagra uk next day delivery buy viagra online canadian pharmacy how to purchase viagra online is sildenafil generic how to get a viagra prescription viagra alternative buy viagra online germany low price viagra pills
Buy cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:41 ب.ظ

Really many of beneficial knowledge!
buy generic cialis cuanto cuesta cialis yaho ou acheter du cialis pas cher venta cialis en espaa generic cialis soft gels cialis generic availability cialis reviews cialis 30 day trial coupon cialis for sale south africa free cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:30 ق.ظ

Whoa lots of excellent tips.
buy cialis sample pack brand cialis nl cialis sans ordonnance cialis with 2 days delivery order a sample of cialis buy online cialis 5mg no prescription cialis cheap are there generic cialis non 5 mg cialis generici the best site cialis tablets
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:35 ب.ظ

Very good facts. Many thanks!
cialis 20 mg safe site to buy cialis online chinese cialis 50 mg cialis reviews buy cialis cheap 10 mg cialis e hiv buying cialis overnight cialis 5 mg para diabeticos legalidad de comprar cialis cost of cialis cvs
Viagra coupon
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 06:15 ب.ظ

You actually stated it adequately!
sildenafil pills best buy viagra cheap sildenafil uk can u buy viagra online viagra online purchase viagra uk buy genuine viagra online sildenafil citrate tablets how to get viagra uk where can i buy generic viagra
Cialis generic
شنبه 18 فروردین 1397 08:45 ق.ظ

Cheers, Useful stuff!
canadian cialis cialis official site cialis generic availability where to buy cialis in ontario cialis in sconto comprar cialis 10 espa241a cialis diario compra click here to buy cialis online prescriptions cialis cialis generique 5 mg
Buy cialis online
دوشنبه 28 اسفند 1396 02:00 ب.ظ

You mentioned it effectively!
dose size of cialis american pharmacy cialis buy online cialis 5mg cialis 5 mg schweiz cialis canadian drugs cialis official site cialis vs viagra cialis generic availability buy cialis online cialis patent expiration
Edwin
جمعه 17 آذر 1396 11:05 ق.ظ
Thank you for sharing your info. I truly appreciate your efforts
and I am waiting for your further post thank you
once again.
std test
شنبه 13 آبان 1396 04:51 ب.ظ
من قادر به پیدا کردن اطلاعات خوب از پست های وبلاگ شما بودم.
What causes pain in the back of the heel?
جمعه 17 شهریور 1396 11:04 ق.ظ
Greetings from Los angeles! I'm bored to death at work so I decided to browse your site on my iphone during lunch break.
I love the knowledge you provide here and can't wait to take a look when I get home.
I'm shocked at how quick your blog loaded on my phone ..
I'm not even using WIFI, just 3G .. Anyhow, excellent site!
Can you grow taller with exercise?
شنبه 14 مرداد 1396 12:54 ق.ظ
Hey there, You have done a great job. I will definitely digg
it and personally recommend to my friends. I'm confident they will be benefited from this web site.
Concetta
جمعه 16 تیر 1396 06:18 ب.ظ
Hey there! Quick question that's entirely off topic.

Do you know how to make your site mobile friendly? My site looks weird when viewing from my apple iphone.
I'm trying to find a template or plugin that might be able to
correct this problem. If you have any recommendations, please
share. Thanks!
foot pain from bunion
پنجشنبه 15 تیر 1396 03:03 ق.ظ
I am so happy to read this. This is the type of manual that needs
to be given and not the random misinformation that is
at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.
woke up with a foot pain
چهارشنبه 14 تیر 1396 12:48 ب.ظ
Sweet blog! I found it while browsing on Yahoo News. Do you
have any tips on how to get listed in Yahoo News? I've been trying for a while but I
never seem to get there! Many thanks
std test
یکشنبه 4 تیر 1396 10:02 ب.ظ
بسیار چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن
دلنشین در آیا نه نشستن درست با من پس از برخی
از زمان. جایی در سراسر جملات شما
قادر به من مؤمن متاسفانه فقط
برای while. من هنوز کردم مشکل خود را با جهش در مفروضات و شما ممکن است را خوب به
کمک پر همه کسانی شکاف. در این رویداد
شما در واقع که می توانید انجام من را مطمئنا تا پایان در گم.
http://www.no-foot-pain.com/storepage960051.aspx
شنبه 3 تیر 1396 08:07 ب.ظ
Hello, Neat post. There is an issue together with your web site in web explorer, might check this?
IE nonetheless is the market chief and a huge portion of people will miss your wonderful writing because of this problem.
judicioussynerg44.snack.ws
سه شنبه 2 خرداد 1396 07:19 ب.ظ
I am no longer certain the place you are getting your information, however great topic.

I needs to spend a while finding out more or understanding more.
Thanks for excellent info I used to be looking for this
information for my mission.
Alberta
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 07:52 ق.ظ
Hello, i believe that i saw you visited my website so i got here to return the desire?.I'm attempting to in finding things to enhance
my website!I suppose its good enough to make use of a few of your ideas!!
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:52 ق.ظ
Hey there just wanted to give you a quick heads up.

The words in your content seem to be running off
the screen in Safari. I'm not sure if this is a formatting
issue or something to do with web browser compatibility but I figured I'd post to
let you know. The design look great though!
Hope you get the problem resolved soon. Thanks
manicure
سه شنبه 22 فروردین 1396 04:43 ق.ظ
Very energetic blog, I loved that bit. Will there be
a part 2?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر