تبلیغات
وکالت - آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 851 و 845 و 850 و 853

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 851 و 845 و 850 و 853

چهارشنبه 28 اسفند 1387  12:33 ب.ظ

رأی شماره 851 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی نسبت به شكایت از اقدامات واحدهای دولتی 5487نسبت به تملك اراضی افراد

رأی هیأت عمومی

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 اولاً، با توجه به مفاد آراء فوق‎الذکر وجود تناقض بین قسمتی از دادنامه‎های شماره 1567 مورخ23/6/1387 و شماره1749 مورخ22/7/1387 شعبه اول با دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/1387 صادره از شعبه سوم در باب صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت شاکیان از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی طرف شکایت محرز است. ثانیاً، نظر به اینکه شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در خصوص تملک اراضی آنان براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب17/11/1358 در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان‌عدالت اداری قرار دارد و امضاء سند انتقال توسط دادستان یا نماینده او، همچنین حضور نماینده دادستان در تصرف و اجرای طرح در موارد مصرح در مادتین 8 و 9 قانون فوق‎الذکر از نوع امور اجرائی امر تملک محسوب می‎شود و فی‎نفسه واجد ماهیت قضائی نیست تا رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان نباشد. بنابراین دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/1387 شعبه سوم دیوان از جهت اینکه رسیدگی به شکایت شاکیان را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

تاریخ: 11/12/1387 5487 5487
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

رأی شماره845 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینكه شكایت گروه پزشكی بروزیه وابسته به بنیاد مستضعفان قابل استماع در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد 5487تاریخ: 11/12/1387 5487

رأی هیأت عمومی

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 اولاً، با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تناقض بین دادنامه‎های شماره 910 مورخ 31/1/1387 و دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر قرارگرفته محرز است. ثانیاً، مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از واحدهای دولتی و مامورین آنها در قلمرو ماده اخیرالذکر در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه بنیاد مستضعفان به شرح قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 در زمره موسسات عمومی غیردولتی قرار گرفته و به حکم قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1374 رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات بنیاد مزبور و شرکتهای وابسته به بنیاد فوق‎الذکر از جمله شرکت سهامی خاص گروه پزشکی برزویه در صلاحیت دیوان قرار گرفته است، بنابراین اعتراض شرکت مزبور که در عداد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد نسبت به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست و دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 شعبه هجدهم که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. 5487

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

 5487

رأی شماره850 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (ج) ماده3 آیین‎نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور با هزینه شخصی 5487

تاریخ: 11/12/1387 5487 5487 5487

رأی هیأت عمومی

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487به صراحت ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت با سپردن تعهد می‎توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خارج از کشور اعزام شوند. نظر به تعریف افراد مشمول انجام خدمت وظیفه عمومی به شرح ماده 2 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و اینکه افراد دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم از خدمت در زمره مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی قرار ندارند. بنابراین بند (ج) ماده 3 آیین‎نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که منحصراً دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم را از جمله شرایط عمومی داوطلبان ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور قلمداد کرده و دایره شمول قانون را در مورد مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی محدود و مضییق ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور 5487 5487

رأی شماره853 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سابقه و برقراری مستمری بازماندگان 5487

تاریخ: 11/12/1387 5487 5487

رأی هیأت عمومی

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع مادتین 2 و 3 قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود حسب ماده 148 قانون مذکور در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و آراء قطعی مراجع مزبور لازم‎الاجراء است، بنابراین دادنامه شماره 465 مورخ 27/3/1387 شعبه پانزدهم دیوان که مفید لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از رأی مرجع حل‌اختلاف کار در موارد فوق‎الذکر و برقراری مستمری بیمه شده متوفی با رعایت مقررات مربوط است صحیح و موافق اصول و موازی قانونی می‎باشد. این رأی به استناد تبصره 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است 5487

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

buy cheap cialis coupon
جمعه 16 آذر 1397 07:16 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
where do you buy cialis buy brand cialis cheap cialis generic tadalafil buy cialis daily new zealand cialis generika cialis et insomni safe site to buy cialis online cialis dose 30mg cialis 20mg wow look it cialis mexico
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:07 ب.ظ

Kudos, Excellent stuff.
enter site very cheap cialis we choice cialis pfizer india 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 20 mg best price buy cialis online nz prices on cialis 10 mg buying cialis overnight tadalafil 20mg generic cialis at the pharmacy buy cheap cialis in uk
buy cialis online safely
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:48 ق.ظ

Fantastic info. Thanks a lot!
enter site 20 mg cialis cost we recommend cialis info purchasing cialis on the internet cialis dosage recommendations cialis prices in england canada discount drugs cialis generic cialis review uk cialis 10 doctissimo enter site 20 mg cialis cost cialis 30 day sample
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 04:43 ب.ظ

You actually explained that exceptionally well!
order a sample of cialis cialis 20 mg try it no rx cialis precios de cialis generico cialis 5 mg scheda tecnica enter site 20 mg cialis cost buying cialis in colombia cialis vs viagra click here to buy cialis price cialis per pill
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 05:22 ق.ظ

Thanks a lot, I enjoy it!
link for you cialis price cialis from canada bulk cialis cialis canada cialis 5 mg buy buy cialis online buying cialis overnight when will generic cialis be available purchasing cialis on the internet cialis 5 mg effetti collateral
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:17 ب.ظ

Awesome material. Thanks.
safe site to buy cialis online cialis 10mg prix pharmaci low cost cialis 20mg cialis pills price each viagra vs cialis canadian drugs generic cialis generic cialis in vietnam cialis pas cher paris cialis 5 mg effetti collateral opinioni cialis generico
buy tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 05:04 ق.ظ

You revealed this exceptionally well!
cialis price thailand buy cialis online nz brand cialis generic cialis en mexico precio are there generic cialis cialis professional yohimbe get cheap cialis cheap cialis buy cialis online cialis 30 day trial coupon
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 04:42 ب.ظ

Truly lots of very good advice.
ou acheter du cialis pas cher cialis 5mg click here take cialis interactions for cialis 40 mg cialis what if i take prescription doctor cialis cialis pills wow cialis tadalafil 100mg cialis savings card click now cialis from canada
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 04:41 ق.ظ

You actually expressed it very well!
buy name brand cialis on line cialis vs viagra how does cialis work cialis 20 mg best price buy cialis online cheapest miglior cialis generico cialis generico postepay click now cialis from canada cialis canada india cialis 100mg cost
where to buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 05:16 ب.ظ

You actually expressed this fantastically.
click here to buy cialis cialis generico we like it cialis soft gel cialis generique tadalafil 20mg when can i take another cialis cialis 5 mg schweiz 40 mg cialis what if i take cialis diario compra cialis prezzo al pubblico
buy cialis online best price
شنبه 10 آذر 1397 04:17 ق.ظ

Incredible quite a lot of wonderful facts!
usa cialis online best generic drugs cialis safe site to buy cialis online cialis kaufen wo cialis online nederland cialis sale online canadian cialis cialis 20mg preis cf cialis rezeptfrei precios de cialis generico
buy cialis online cheap
جمعه 9 آذر 1397 05:01 ب.ظ

Terrific knowledge. Many thanks.
best generic drugs cialis cialis kaufen wo how to buy cialis online usa generic cialis at the pharmacy cialis professional from usa generic cialis pill online tadalafil 5mg cialis 20mg preis cf try it no rx cialis achat cialis en europe
Cialis 20 mg
جمعه 9 آذر 1397 05:16 ق.ظ

You definitely made your point!
cialis 20 mg effectiveness achat cialis en europe generic cialis soft gels cialis pas cher paris tadalafil 10 mg low dose cialis blood pressure cialis sans ordonnance buying cialis on internet cialis y deporte cialis billig
buy tadalafil no prescription
پنجشنبه 8 آذر 1397 05:55 ب.ظ

Whoa lots of beneficial material.
canadian drugs generic cialis generic cialis tarif cialis france only best offers cialis use where to buy cialis in ontario what is cialis purchasing cialis on the internet buying cialis overnight the best site cialis tablets cuanto cuesta cialis yaho
Cialis canada
پنجشنبه 8 آذر 1397 06:04 ق.ظ

Really all kinds of terrific info.
legalidad de comprar cialis only best offers cialis use trusted tabled cialis softabs buying cialis on internet canadian drugs generic cialis cialis diario compra cialis daily new zealand cialis free trial how does cialis work generic cialis pill online
buy tadalafil no prescription
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:08 ب.ظ

With thanks! I value it!
cialis kaufen wo how much does a cialis cost where cheapest cialis buy cialis online dosagem ideal cialis acheter cialis meilleur pri cialis pills 5 mg cialis coupon printable buy generic cialis viagra or cialis
buy cialis online safely
چهارشنبه 7 آذر 1397 05:29 ق.ظ

Terrific material, Thank you.
cialis lowest price costo in farmacia cialis cialis 20 mg cialis 5 effetti collaterali dose size of cialis buy cialis sample pack warnings for cialis buy cialis sample pack how do cialis pills work cialis ahumada
buy levitra 10mg
جمعه 20 مهر 1397 10:30 ق.ظ

Fantastic forum posts. Many thanks.
buy 10 mg levitra levitra levitra generic levitra prices vardenafil buy 10 mg levitra levitra 20mg levitra generic buy generic levitra generic levitra
Cialis generic
سه شنبه 10 مهر 1397 08:01 ب.ظ

Seriously lots of wonderful advice!
online cialis deutschland cialis online generic cialis in vietnam cialis dose 30mg cialis italia gratis 40 mg cialis what if i take cialis 20 mg effectiveness cialis 20 mg legalidad de comprar cialis cialis wir preise
Cialis prices
یکشنبه 8 مهر 1397 01:37 ب.ظ

You revealed it really well!
cialis great britain ou acheter du cialis pas cher cialis dosage canada discount drugs cialis enter site very cheap cialis cialis billig cialis tablets australia 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis tablets australia cialis purchasing
canadian online pharmacies
یکشنبه 1 مهر 1397 01:53 ق.ظ

Wow all kinds of useful information!
northwest pharmacies online canadian pharmaceuticals online canadian pharcharmy online canada drugs online pharmacy canada cialis from canada canadian medications canada medication list canadian pharmacies buy viagra online usa
http://viagravonline.com/
سه شنبه 27 شهریور 1397 11:05 ب.ظ

This is nicely expressed. !
purchasing cialis on the internet free cialis cialis kamagra levitra tarif cialis france cialis price in bangalore side effects for cialis cheap cialis safe dosage for cialis viagra or cialis cialis 5 mg buy
http://viagravipsale.com/
پنجشنبه 15 شهریور 1397 02:50 ب.ظ

Regards! Numerous forum posts!

wow cialis tadalafil 100mg cialis para que sirve deutschland cialis online cipla cialis online cialis 20 mg best price cialis venta a domicilio cialis qualitat cialis bula buy cialis cialis generico lilly
viagraky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 09:36 ق.ظ

Reliable write ups. Kudos.
best place to buy generic viagra viagra buy viagra online pharmacy viagra where can i buy viagra online viagra buy viagra pharmacy how to get viagra uk pharmacy viagra online where can i buy viagra over the counter buy cheapest viagra online buy viagra overnight shipping
http://cialisvu.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 08:04 ق.ظ

Wow a lot of terrific facts!
precios de cialis generico where to buy cialis in ontario cialis 20mg preis cf acheter du cialis a geneve cialis herbs click here to buy cialis cialis et insomni overnight cialis tadalafil cialis preise schweiz the best choice cialis woman
http://viagrayosale.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 05:00 ب.ظ

Thanks. Terrific information!
canadian cialis tadalafil 20mg when will generic cialis be available we like it cialis soft gel cialis taglich cialis canada rezeptfrei cialis apotheke il cialis quanto costa preis cialis 20mg schweiz when will generic cialis be available
generic sildenafil
سه شنبه 23 مرداد 1397 06:00 ق.ظ

Nicely put. Cheers!
can you buy viagra without a prescription online pharmacy uk buy viagra uk next day delivery buy viagra online canadian pharmacy how to purchase viagra online is sildenafil generic how to get a viagra prescription viagra alternative buy viagra online germany low price viagra pills
Buy cialis
دوشنبه 22 مرداد 1397 09:41 ب.ظ

Really many of beneficial knowledge!
buy generic cialis cuanto cuesta cialis yaho ou acheter du cialis pas cher venta cialis en espaa generic cialis soft gels cialis generic availability cialis reviews cialis 30 day trial coupon cialis for sale south africa free cialis
Cialis 20 mg
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 09:30 ق.ظ

Whoa lots of excellent tips.
buy cialis sample pack brand cialis nl cialis sans ordonnance cialis with 2 days delivery order a sample of cialis buy online cialis 5mg no prescription cialis cheap are there generic cialis non 5 mg cialis generici the best site cialis tablets
Cialis 20 mg
جمعه 7 اردیبهشت 1397 11:35 ب.ظ

Very good facts. Many thanks!
cialis 20 mg safe site to buy cialis online chinese cialis 50 mg cialis reviews buy cialis cheap 10 mg cialis e hiv buying cialis overnight cialis 5 mg para diabeticos legalidad de comprar cialis cost of cialis cvs
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30