تبلیغات
وکالت - آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 851 و 845 و 850 و 853

آرای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 851 و 845 و 850 و 853

چهارشنبه 28 اسفند 1387  01:33 ب.ظ

رأی شماره 851 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری به رسیدگی نسبت به شكایت از اقدامات واحدهای دولتی 5487نسبت به تملك اراضی افراد

رأی هیأت عمومی

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 اولاً، با توجه به مفاد آراء فوق‎الذکر وجود تناقض بین قسمتی از دادنامه‎های شماره 1567 مورخ23/6/1387 و شماره1749 مورخ22/7/1387 شعبه اول با دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/1387 صادره از شعبه سوم در باب صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایت شاکیان از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی طرف شکایت محرز است. ثانیاً، نظر به اینکه شکایت اشخاص از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی در خصوص تملک اراضی آنان براساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب17/11/1358 در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان‌عدالت اداری قرار دارد و امضاء سند انتقال توسط دادستان یا نماینده او، همچنین حضور نماینده دادستان در تصرف و اجرای طرح در موارد مصرح در مادتین 8 و 9 قانون فوق‎الذکر از نوع امور اجرائی امر تملک محسوب می‎شود و فی‎نفسه واجد ماهیت قضائی نیست تا رسیدگی به موضوع شکایت در صلاحیت شعب دیوان نباشد. بنابراین دادنامه شماره 1339 مورخ 23/7/1387 شعبه سوم دیوان از جهت اینکه رسیدگی به شکایت شاکیان را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.

تاریخ: 11/12/1387 5487 5487
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

رأی شماره845 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اینكه شكایت گروه پزشكی بروزیه وابسته به بنیاد مستضعفان قابل استماع در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد 5487تاریخ: 11/12/1387 5487

رأی هیأت عمومی

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 اولاً، با توجه به محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر وجود تناقض بین دادنامه‎های شماره 910 مورخ 31/1/1387 و دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر قرارگرفته محرز است. ثانیاً، مطابق اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی حقوق خصوصی از واحدهای دولتی و مامورین آنها در قلمرو ماده اخیرالذکر در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری قرار دارد. نظر به اینکه بنیاد مستضعفان به شرح قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 در زمره موسسات عمومی غیردولتی قرار گرفته و به حکم قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در رابطه با قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1374 رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات بنیاد مزبور و شرکتهای وابسته به بنیاد فوق‎الذکر از جمله شرکت سهامی خاص گروه پزشکی برزویه در صلاحیت دیوان قرار گرفته است، بنابراین اعتراض شرکت مزبور که در عداد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی قرار ندارد نسبت به رأی هیأت حل اختلاف اداره کار، قابل رسیدگی و استماع در دیوان عدالت اداری نیست و دادنامه شماره 2887 مورخ 24/11/1385 شعبه هجدهم که مورد تایید شعبه اول تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و متضمن این معنی است، صحیح و موافق قانون می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. 5487

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور

 5487

رأی شماره850 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند (ج) ماده3 آیین‎نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور با هزینه شخصی 5487

تاریخ: 11/12/1387 5487 5487 5487

رأی هیأت عمومی

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487به صراحت ماده 14 قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور، مشمولان نظام وظیفه به شرط عدم غیبت با سپردن تعهد می‎توانند جهت ادامه تحصیل طبق ضوابط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خارج از کشور اعزام شوند. نظر به تعریف افراد مشمول انجام خدمت وظیفه عمومی به شرح ماده 2 قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب 1363 و اینکه افراد دارای کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم از خدمت در زمره مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی قرار ندارند. بنابراین بند (ج) ماده 3 آیین‎نامه نحوه ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که منحصراً دارا بودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه و یا کارت معافیت دائم را از جمله شرایط عمومی داوطلبان ادامه تحصیل دانشجویان در خارج از کشور قلمداد کرده و دایره شمول قانون را در مورد مشمولان خدمت نظام وظیفه عمومی محدود و مضییق ساخته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن وزارتخانه در وضع مقررات دولتی تشخیص داده می‎شود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور 5487 5487

رأی شماره853 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سابقه و برقراری مستمری بازماندگان 5487

تاریخ: 11/12/1387 5487 5487

رأی هیأت عمومی

 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 5487 الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز به نظر می‎رسد. ب ـ نظر به اینکه مرجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما و یا قائم مقام قانونی آنها در موارد خاص در اجرای قانون کار از جمله احراز رابطه کارگری و کارفرمائی موضوع مادتین 2 و 3 قانون کار و مدت آن و الزام کارفرما به پرداخت حق بیمه کارگر خود حسب ماده 148 قانون مذکور در صلاحیت اختصاصی مراجع حل اختلاف کار قرار دارد و آراء قطعی مراجع مزبور لازم‎الاجراء است، بنابراین دادنامه شماره 465 مورخ 27/3/1387 شعبه پانزدهم دیوان که مفید لزوم تبعیت سازمان تأمین اجتماعی از رأی مرجع حل‌اختلاف کار در موارد فوق‎الذکر و برقراری مستمری بیمه شده متوفی با رعایت مقررات مربوط است صحیح و موافق اصول و موازی قانونی می‎باشد. این رأی به استناد تبصره 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است 5487

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور


نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

cialis 200 savings card
یکشنبه 2 تیر 1398 08:05 ب.ظ

You actually explained this effectively.
wow cialis tadalafil 100mg cialis 20 mg best price buy cialis online cheapest where cheapest cialis best generic drugs cialis cialis 5mg billiger order a sample of cialis cipla cialis online effetti del cialis cialis online napol
http://trimtonuck.strikingly.com/
یکشنبه 2 تیر 1398 05:02 ق.ظ

Thanks. A lot of write ups!

cialis reviews cialis price thailand generic cialis buy original cialis cialis online cialis y deporte generic cialis pro generic for cialis can i take cialis and ecstasy generic cialis with dapoxetine
where can i buy cialis in london
شنبه 1 تیر 1398 12:16 ب.ظ

You actually said it perfectly.
viagra vs cialis cialis taglich cialis authentique suisse tarif cialis france cialis canada on line cialis generico lilly get cheap cialis cialis herbs cialis preise schweiz effetti del cialis
http://kussandhou.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 08:20 ب.ظ

Really a lot of terrific knowledge!
free generic cialis cialis cuantos mg hay cialis 5 mg cialis 5 mg funziona cialis lowest price cialis 20 mg cialis generico comprar cialis 10 espa241a wow cialis tadalafil 100mg cialis purchasing
http://momorphli.strikingly.com/
جمعه 31 خرداد 1398 04:37 ق.ظ

You actually revealed this fantastically.
the best site cialis tablets cialis dosage cialis italia gratis cialis pas cher paris tadalafil cialis online napol cialis for daily use buy cialis online cheapest look here cialis order on line cialis dose 30mg
Cialis online
پنجشنبه 30 خرداد 1398 08:14 ق.ظ

Wow all kinds of useful info.
cialis for sale in europa cuanto cuesta cialis yaho buying cialis in colombia cialis cost cialis soft tabs for sale estudios de cialis genricos precios de cialis generico cialis pills cialis en mexico precio cialis e hiv
cialis online buying
چهارشنبه 29 خرداد 1398 05:32 ب.ظ

With thanks! Numerous tips!

cialis with 2 days delivery cialis in sconto cialis professional yohimbe when can i take another cialis cialis generico online the best choice cialis woman miglior cialis generico cialis prezzo di mercato cialis generico milano look here cialis order on line
http://ganarthe.strikingly.com/
چهارشنبه 29 خرداد 1398 01:18 ق.ظ

You actually suggested this exceptionally well!
wow cialis 20 usa cialis online generic cialis with dapoxetine we recommend cialis best buy cialis generic tadalafil buy cialis for sale south africa cialis prezzo di mercato cialis 100 mg 30 tablet the best site cialis tablets cialis canada on line
Generic cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 02:31 ق.ظ

Incredible a good deal of good knowledge!
cialis online cialis pills cost of cialis cvs cialis 5mg billiger achat cialis en itali cialis generico postepay prezzo di cialis in bulgaria how to buy cialis online usa cialis tablets cialis daily new zealand
Cialis 20 mg
یکشنبه 26 خرداد 1398 09:50 ب.ظ

Whoa many of valuable info.
buy cialis online nz cialis flussig trusted tabled cialis softabs generic low dose cialis cialis coupon cialis coupons printable generic cialis pro buying cialis in colombia acheter du cialis a geneve cialis dosage recommendations
Buy cialis
یکشنبه 26 خرداد 1398 07:19 ق.ظ

Wow tons of helpful advice.
prices on cialis 10 mg online cialis only best offers cialis use cialis online nederland cialis from canada cialis without a doctor's prescription cialis daily canada discount drugs cialis purchasing cialis on the internet overnight cialis tadalafil
http://buezaphe.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 05:53 ب.ظ

Whoa lots of excellent knowledge.
how does cialis work prezzo cialis a buon mercato warnings for cialis chinese cialis 50 mg tadalafil 20 mg enter site very cheap cialis enter site 20 mg cialis cost cialis diario compra cialis 10 doctissimo cialis pills in singapore
http://erspecland.strikingly.com/
شنبه 25 خرداد 1398 03:18 ق.ظ

Whoa loads of useful information.
dosagem ideal cialis cialis free trial cialis uk next day click here take cialis brand cialis nl opinioni cialis generico cheap cialis generic cialis pro sublingual cialis online cialis side effects
click here take cialis
چهارشنبه 22 خرداد 1398 07:20 ب.ظ

Appreciate it. A good amount of info.

cialis farmacias guadalajara we recommend cialis best buy ou acheter du cialis pas cher cialis generico en mexico cialis super acti best generic drugs cialis cialis diario compra online cialis online cialis effetti del cialis
generic viagra sildenafil citrate
سه شنبه 21 خرداد 1398 03:21 ب.ظ

What i do not understood is in reality how you're not actually a lot more neatly-appreciated than you may be right now. You're so intelligent. You realize thus considerably relating to this topic, produced me individually consider it from numerous varied angles. Its like women and men are not interested unless it is one thing to do with Woman gaga! Your own stuffs nice. All the time care for it up!
cialisvie.com
دوشنبه 20 خرداد 1398 05:09 ب.ظ

Fine info. Thanks a lot!
side effects for cialis cialis online prix cialis once a da when can i take another cialis cialis 50 mg soft tab low cost cialis 20mg cialis prezzo di mercato trusted tabled cialis softabs cialis uk next day cialis kamagra levitra
http://cialisvie.com/
شنبه 18 خرداد 1398 05:53 ق.ظ

You have made your point very effectively.!
cialis purchasing cialis therapie ou acheter du cialis pas cher precios de cialis generico buy original cialis cialis farmacias guadalajara does cialis cause gout enter site very cheap cialis cialis for bph prezzo cialis a buon mercato
http://canadianpharmacyes.com/
جمعه 23 فروردین 1398 09:32 ب.ظ

This is nicely expressed. !
safe canadian online pharmacies pharmacy canada 24 canada online pharmacies medication canada online pharmacies medication Canadian Pharmacy USA safe canadian online pharmacies canadian pharmacy viagra canadian drug aarp recommended canadian online pharmacies northwest pharmacy canada
online drugstore
شنبه 10 فروردین 1398 08:26 ب.ظ
<a href="http://canadianpharmacyxyz.com/">legitimate canadian pharmacies</a>
http://canadianpharmacyxyz.com/
<a href=http://canadianpharmacyxyz.com/>best mail order pharmacies</a>
online pharmacy no prescription
چهارشنبه 7 فروردین 1398 04:25 ق.ظ
<a href="http://canadianpharmacyxyz.com/">legitimate online pharmacies</a>
http://canadianpharmacyxyz.com/
<a href=http://canadianpharmacyxyz.com/>legitimate online pharmacies</a>
buy cheap cialis coupon
جمعه 16 آذر 1397 07:16 ق.ظ

Nicely put. With thanks!
where do you buy cialis buy brand cialis cheap cialis generic tadalafil buy cialis daily new zealand cialis generika cialis et insomni safe site to buy cialis online cialis dose 30mg cialis 20mg wow look it cialis mexico
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 12:07 ب.ظ

Kudos, Excellent stuff.
enter site very cheap cialis we choice cialis pfizer india 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 20 mg best price buy cialis online nz prices on cialis 10 mg buying cialis overnight tadalafil 20mg generic cialis at the pharmacy buy cheap cialis in uk
buy cialis online safely
چهارشنبه 14 آذر 1397 03:48 ق.ظ

Fantastic info. Thanks a lot!
enter site 20 mg cialis cost we recommend cialis info purchasing cialis on the internet cialis dosage recommendations cialis prices in england canada discount drugs cialis generic cialis review uk cialis 10 doctissimo enter site 20 mg cialis cost cialis 30 day sample
buy cialis germany
سه شنبه 13 آذر 1397 04:43 ب.ظ

You actually explained that exceptionally well!
order a sample of cialis cialis 20 mg try it no rx cialis precios de cialis generico cialis 5 mg scheda tecnica enter site 20 mg cialis cost buying cialis in colombia cialis vs viagra click here to buy cialis price cialis per pill
buy cials online
سه شنبه 13 آذر 1397 05:22 ق.ظ

Thanks a lot, I enjoy it!
link for you cialis price cialis from canada bulk cialis cialis canada cialis 5 mg buy buy cialis online buying cialis overnight when will generic cialis be available purchasing cialis on the internet cialis 5 mg effetti collateral
Online cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 05:17 ب.ظ

Awesome material. Thanks.
safe site to buy cialis online cialis 10mg prix pharmaci low cost cialis 20mg cialis pills price each viagra vs cialis canadian drugs generic cialis generic cialis in vietnam cialis pas cher paris cialis 5 mg effetti collateral opinioni cialis generico
buy tadalafil
دوشنبه 12 آذر 1397 05:04 ق.ظ

You revealed this exceptionally well!
cialis price thailand buy cialis online nz brand cialis generic cialis en mexico precio are there generic cialis cialis professional yohimbe get cheap cialis cheap cialis buy cialis online cialis 30 day trial coupon
buy cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 04:42 ب.ظ

Truly lots of very good advice.
ou acheter du cialis pas cher cialis 5mg click here take cialis interactions for cialis 40 mg cialis what if i take prescription doctor cialis cialis pills wow cialis tadalafil 100mg cialis savings card click now cialis from canada
Buy generic cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 04:41 ق.ظ

You actually expressed it very well!
buy name brand cialis on line cialis vs viagra how does cialis work cialis 20 mg best price buy cialis online cheapest miglior cialis generico cialis generico postepay click now cialis from canada cialis canada india cialis 100mg cost
where to buy cialis online
شنبه 10 آذر 1397 05:16 ب.ظ

You actually expressed this fantastically.
click here to buy cialis cialis generico we like it cialis soft gel cialis generique tadalafil 20mg when can i take another cialis cialis 5 mg schweiz 40 mg cialis what if i take cialis diario compra cialis prezzo al pubblico
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30