تبلیغات
وکالت - مطالب اسفند 1387

آزمون متون حقوقی به زبان انگلیسی

دوشنبه 26 اسفند 1387  11:58 ق.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

سوالات حقوق مدنی

دوشنبه 26 اسفند 1387  11:55 ق.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

نمونه سوالات اختبار سال ۱۳۸۴ كانون وكلای دادگستری استان قزوین

دوشنبه 26 اسفند 1387  11:51 ق.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

سوالات اختبار بهمن ۸۴ كانون وكلای دادگستری مازندران وگلستان

دوشنبه 26 اسفند 1387  11:42 ق.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

پاسخنامه تشریحی سوالات آیین دادرسی كیفری و حقوق جزای عمومی و اختصاصی آزمون كانون وكلای مركز 1387

دوشنبه 26 اسفند 1387  03:58 ق.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

متن قانون برگزاری مناقصات

شنبه 24 اسفند 1387  09:39 ق.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

بخشنامه شماره 5153/86/1 ـ 8/5/1386

پنجشنبه 22 اسفند 1387  04:15 ق.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

سوالات اختبار کانون وکلای دادگستری مرکز خرداد ۱۳۷۳

سه شنبه 13 اسفند 1387  04:15 ق.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

سوالات اختباردوره اول سال 1386

سه شنبه 13 اسفند 1387  01:32 ق.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک(قسمت سوم)

دوشنبه 12 اسفند 1387  08:00 ق.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک(قسمت دوم)

دوشنبه 12 اسفند 1387  07:58 ق.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

آراء وحدت رویه از اسفند ماه 1378 الی پایان سال 1382 در زمینه ثبت اسناد و املاک

دوشنبه 12 اسفند 1387  07:35 ق.ظ


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور در سال ۸۳

دوشنبه 12 اسفند 1387  05:40 ق.ظ

آراء وحدت رویه 5487 دیوان عالی کشور در سال ۸۳
ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تغییر نام كوچك

شنبه 10 اسفند 1387  03:23 ق.ظ

تفسیری بر رای هیئت عمومی دیوان عالی كشور ( شاره 224 مورخ 8/7/1349) و مطالعه تطبیقی در این زمینه

با دقت و تعمق درمحتویات دو پرونده كه یكی به حكم شماره 41/795 _ 29/3/41 شعبه پنجم و دیگری به حكم شماره 45/471 _ 29/9/45 شعبه ششم دادگاه استان مركز منتهی گردیده, چنین معلوم میشود كه در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است كه چون برای مولی علیه درخواست كننده در اسناد سجلی او دو نام ذكر گردیده ولی او به یكی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یك شخص مناسب نیست یكی از آن دو حذف شود و برای اثبات اینكه دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلكه فقط به نام دیگر مشهور است, به شهادت شهودی كه از این امر اطلاع دارند تمسك گردیده و مودای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

تغییر نام كوچك

شنبه 10 اسفند 1387  03:23 ق.ظ

تفسیری بر رای هیئت عمومی دیوان عالی كشور ( شاره 224 مورخ 8/7/1349) و مطالعه تطبیقی در این زمینه

با دقت و تعمق درمحتویات دو پرونده كه یكی به حكم شماره 41/795 _ 29/3/41 شعبه پنجم و دیگری به حكم شماره 45/471 _ 29/9/45 شعبه ششم دادگاه استان مركز منتهی گردیده, چنین معلوم میشود كه در هر دو دادخواست عنوان تقاضا این بوده است كه چون برای مولی علیه درخواست كننده در اسناد سجلی او دو نام ذكر گردیده ولی او به یكی از این دو نام مشهور است و داشتن دو نام برای یك شخص مناسب نیست یكی از آن دو حذف شود و برای اثبات اینكه دارنده اسناد سجلی به نام مورد درخواست حذف شهرت ندارد بلكه فقط به نام دیگر مشهور است, به شهادت شهودی كه از این امر اطلاع دارند تمسك گردیده و مودای شهادت شهود مزبور نیز مبنی بر همین اظهار بوده و


ادامه مطلب

نوشته شده توسط: قاسم قدیانلو | آخرین ویرایش:- | نظرات() 

  • تعداد کل صفحات:4  
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4